Rudolf Orosz

Rating a informácie o Rudolf Orosz

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Rudolf Orosz 12404 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 126186. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 85.4429% spoločností je horších ako Rudolf Orosz.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Rudolf Orosz" href="http://rudolf-orosz.sk-rating.com/">
   <img src="http://rudolf-orosz.sk-rating.com/rudolf-orosz.png" width="150" height="25" alt="Rating Rudolf Orosz" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Rudolf Orosz

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia